Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας μπορείτε να πάρετε επιδότηση για παρεμβάσεις που εξοικονομούν ενέργεια και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία της κατοικία σας.

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να επιδοτηθούν είναι: