Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Εταιρεία

iTechEnergy

Τεχνική Εταιρεία

ISOQAR-UKAS

Σχετικά με μας

Η τεχνική Εταιρεία και συνεργάτες iTechEnergy είναι η συνέχεια της Ενεργειακής Μηχανικής Α.Ε η οποία ιδρύθηκε το 2009 με ποικίλες δραστηριότητες στην ενέργεια σε υλοποιήσεις δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Στην θέση Έργα του site υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό και ενημερωτικό υλικό φωτοβολταϊκών πάρκων, συμμετοχές σε διεθνής εκθέσεις σ όλη την Ελλάδα, κτλ.