Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Συστήματα έως 500 kWp

Για συστήματα που εγκαθίστανται σε γήπεδα (οικόπεδα και αγροτεμάχια), δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα έως 500 kWp εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για τα συστήματα αυτά, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική εξαίρεση (“βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ”) από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία, σύμφωνα με το νόμο, δίνεται σε 20 μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για όσα συστήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα, απαιτείται ΕΠΟ εφόσον εγκαθίστανται σε περιοχές Natura, παράκτιες ζώνες (100μ από οριογραμμή αιγιαλού) και σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη από εκατόν πενήντα (150) μέτρα, με άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα 500 kWp.

Τρεις Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί των 100kw Στα Φάρσαλα Ν.Λαρίσης ​

Μελέτη - Κατασκευή iTechEnergy σε ιδιόκτητα γήπεδα στα Φάρσαλα Ν.Λαρίσης. Πώληση ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό δίκτυο

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 20kw Στα Ρυάκιο Ν.Κοζάνης ​

Μελέτη - Κατασκευή iTechEnergy σε ιδιόκτητο γήπεδο στα Ρυάκιο Ν.Κοζάνης. Πώληση ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό δίκτυο

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 20kw Στην Καλαμιά Ν.Κοζάνης ​

Μελέτη - Κατασκευή iTechEnergy σε ιδιόκτητο γήπεδο στην Καλαμιά Ν.Κοζάνης. Πώληση ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό δίκτυο

VELVENTO

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 20kw Στα Βελβεντό Ν.Κοζάνης ​

Μελέτη - Κατασκευή iTechEnergy σε ιδιόκτητο γήπεδο στα Βελβεντό Ν.Κοζάνης. Πώληση ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό δίκτυο

MESIANI

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 60kw Στην Μεσιανή Ν.Κοζάνης ​

Μελέτη - Κατασκευή iTechEnergy σε ιδιόκτητο γήπεδο στην Μεσιανή Ν.Κοζάνης. Πώληση ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό δίκτυο